Pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Pirms sākt lietot OÜ Niidurobot Reģ.Nr. 16417558 interneta tirdzniecības vietni Landshark.lv lūdzam rūpīgi izlasīt lietošanas noteikumus.

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir Pircējam un Landshark.lv Reģ.Nr. 16417558 (turpmākajā tekstā – Pārdevējs) tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, klientu datu apstrāde, preces iegādes, apmaksas un atgriešanas noteikumi, tāpat arī citi noteikumi, kuri saistīti ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā landshark.lv.

1.2. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, iegadāties preces interneta veikala www.landshark.lv. Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies). Turpinot pārlūkot vietni, Jūs tam piekrītiet. Jūs variet mainīt sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkā jebkurā laikā.
Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.landshark.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.3. Kad sākat lietot interneta vietni www.landshark.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas noteikumiem un ievērosiet tos.

1.4. Pārdevējam jebkurā brīdī ir tiesības Noteikumus mainīt, papildināt, labot.

1.5.Tiesības pirkt preces interneta veikalā landshark.lv ir tikai:

 • rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar tiesas likumu;
 • nepilngadīgai personai no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus;
  juridiskai personai;
 • visiem augstāk minēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.

1.6. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka ievēros tos. Tiesības iegādāties preces interneta veikalā landshark.lv ir tikai tām personām, kuras atbilst 1.5. punkta aprakstam.

2. Personas datu aizsardzība un apstrāde

2.1. Pirms iepirkšanās interneta veikalā landshark.lv Pircējam ir jāaizpilda pasūtījuma formā. Pircējam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, telefona numuru vai uzņēmuma rekvizīti.

2.1.1. Ja Pircējs izsaka vēlmi saņemt kredītu lai iegadaties www.landshark.lv preces , tad aizņēmējs papildus aizpilda InCredit pieteikumu formu. Aizņēmējam ir jānorada vārds, personas kods, adrese, telefons, e-pasts, darba vieta, darba vietas adrese/telefons, amats, aizdevuma summa (pieprasīta un piešķirtā), aizdevuma mērķis, pērkamas preces, klienta konta Nr., bankas konta izdrukas par noteiktu laika periodu, klienta pases/ID kartes dati, klienta ienākumi, klienta kredītsaistības/maksājumi u.c.
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu starp Landshark.lv un ESTO LV AS noslēgto Sadarbības līgumu un Datu apstrādes līgumu. Niidurobot OÜ veic personas datu apstrādi ar nolūku nodrošināt klientiem kreditēšanas pakalpojuma saņemšanu no ESTO LV AS. Ja Pircējs piekrīt Datu apstrādei no ESTO LV AS puses tad viņš arī piekrīt mārketinga (reklāmas) paziņojumu saņemšanai un šāda klienta piekrišana tiek piefiksēta apstiprinot visus minētos Noteikumus.

2.1.2. Ja Pircējs nepiekrīt datu nodošanai ESTO LV AS datu apstrādei, tad klientam tiek liegta iespēja turpināt aizpildīt pieteikumu un ESTO LV AS nesaņem šādu klienta pieteikumu.

2.1.3. I-bankas maksājumu (Citadele, Swedbank, SEB, Luminor) apstrādi nodrošina maksājumu platforma MakeCommerce, tāpēc mūsu uzņēmums ( Landshark.lv) maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam ESTO LV AS.

2.1.4 Platforma MakeCommerce nodrošina OÜ Niidurobot (www.landshark.lv) tiešsaistes maksājuma pakalpojumu ar Visa, Maestro, MasterCard un nepieciešamos personas datus saņem platformas īpašnieks ESTO LV AS .

2.2. Pircējs, veic pasūtījumu un norādījis savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski ziņojumi par maksājumu, piegādes norisi, tāpat piekrīt arī tam, ka e-pasta adrese un telefona numurs būs izmantojama tiešās tirdzniecības un mārketinga nolūkos.

2.3. Pircējam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs) un maksājuma bridi ( kredītkartes numurs un derīguma termiņš), jo tie ir nozīmīgi, lai izpildītu preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības.

2.4. Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.

2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā. Pārdevējs apzinās un ievēros visus drošības pasākumus, kas saistīti ar karšu datu pārsūtīšanu un Pircēja kartes dati netiek glabāti, tiks ievēroti drošības pasākumi, lai kartes dati nenonāk trešo/nepiederošo personu rokās.

2.6. Niidurobot OÜ ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2.7. Niidurobot OÜ veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

2.8. Niidurobot OÜ apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Niidurobot OÜ komercdarbības veikšanai. Niidurobot OÜ arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

2.9. Niidurobot OÜ ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.

3. Pirkšanas – pārdošanas noteikumi

3.1. Darījums starp Pircēju un Pārdevēju tiek apstiprināts tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es), noformējis iepirkumu grozu un nospiedis pogu “PASŪTĪT”.

3.2. Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, kļūst par neatņemamu pirkumā sastāvdaļu.

3.3. Pirkšanas darījums tiek reģistrēts un saglabāts www.landshark.lv datu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā landshark.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no darijumā, kas noslēgts ar interneta veikalu www.landshark.lv, paziņojot to pārdevējam rakstiski pa e-pastu info@landshark.lv un aizpildot atteikuma formu sadaļa “Preču atgriešana”) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.3. Pircējs nevar izmantot 4.2 punktā noteiktās tiesības atteikties no līguma, ja:

 • līgums sastādīts par pakalpojumu, kurš ar klienta piekrišanu ir sākts pildīt pirms beidzies 14 dienu termiņš;
 • preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras nevar kontrolēt;
 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem, ir neaizvietojamas lietas vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • ja prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts preces iepakojums;
 • ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Pircēju un Pārdeveju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Pircējs ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā;
 • citos gadījumos, kad no pirkšanas-pārdošanas līguma nevar atteikties vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem;
 • punktā aprakstītās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta, vai praktiski nav mainījies tās izskats, kā arī tad, ja prece nav lietota;
 • uz pircēju attiecas arī citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā apdraudēt interneta veikala darbību, datu aizsardzību vai pārkāpj citus 6. punktā minētos Pircēja pienākumus, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju un pasūtījumu, vai ierobežot iespēju izmantot interneta veikalu www.landshark.lv.

5.2. Ja pircējs izvēlas norēķināties par precēm ar bankas pārskaitījumu, bet nauda no pircējā nav saņemta un, ja neizdodas sazināties ar pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izsūtīšanas dienas, pasūtījums tiek anulēts.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāveic apmaksa par iegādātajām precēm, tās jāsaņem pēc šajos Noteikumos noteiktās kārtības.

6.2. Ja pircējs preču piegādes brīdī atsakās tās pieņemt bez svarīgiem iemesliem, Pircējam ir jāsedz preču piegādes izmaksas.

6.3. Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savu maksājuma karti, bankas datus un paroles, kas dotu iespēju veikt pirkumu interneta veikala www.landshark.lv. Niidurobot OÜ neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas izmantojot Pircēja bankas datus.

6.4. Interneta veikala www.landshark.lv Pircēji apņemas vadīties pēc šiem Noteikumiem un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot visus pakalpojumus, kuri aprakstīti šajos Noteikumos, kā arī pildīt pārējos interneta veikala www.landshark.lv paredzētos nosacījumus.

7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt norādītajā adresē, vadoties pēc nosacījumiem, kuri šeit aprakstīti.

7.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības un personas datu konfidencialitāti.

7.4. Situācijās, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā www.landshark.lv iegādātās preces, Pārdevējs var piedāvāt analoģiskas preces vai informēt par pasūtījuma anulēšanu. Ja pircējs atsakās saņemt analoģisku preci vai saņemta ziņa par pasūtījuma anulēšanu, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā.

7.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 4.2. punktā paredzētās tiesības un 4. 3. punktā aprakstītos nosacījumus, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no atgrieztās preces saņemšanas dienas.

8. Preču cenas

8.1. Preču cenas interneta veikalā www.landshark.lv un saformētajā pasūtījumā tiek norādītas EUR. Pārdevējs ir PVN maksātājs. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

8.2. Pie precēm norādītās mazumtirdzniecība cena (nosvītrotās) sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Nosvītrotās cenas rekomendē ražotāji kā mazumtirdzniecības pārdošanas cenas.

9. Apmaksas termiņi un kārtība

9. Apmaksas termiņi un kārtība

 • ar bankas pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina
 • ar i-bankas tiešsaistes maksājumu (Citadele, Swedbank, SEB, Luminor) izmantojot ESTO LV AS bankas tiešsaistes maksājuma pakalpojuma platformu MakeCommerce;
 • ar Visa, Maestro un MasterCard norēķinu kartēm izmantojot ESTO LV AS bankas tiešsaistes maksājuma pakalpojuma platformu MakeCommerce;
 • preces saņemšanas brīdī uz vietas veikalā skaidrā naudā vai ar bankas karti;
 • līzingā, pirms tā noformēšanas varat izmantot ESTO LV AS lizīnga kalkulatoru vai sazinoties ar Niidurobot OÜ info@landshark.lv vai aizpildot pieteikumu.

9.2. Pircējs, izmantojot 9.1. punktā piedāvāto apmaksas veidu, apņemas nekavēties veikt apmaksu par preci. Tikai tad, kad būs veikta samaksa par preci, tiks noformēts preču sūtījums.

9.3. Pārdevējs saglabā tiesības mainīt apmaksas veidus.

10. Preču piegāde

10.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā www.landshark.lv, var izvēlēties preču piegādes veidu: preču piegādes pakalpojumu.

10.2. Preču piegādes pakalpojums:

 • Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi;
 • Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai.
 • preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;
 • maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no pasūtījuma summas;
 • piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt;
 • piegādes termiņi norādīti pie preču piegādes noteikumiem. Tie ir iepriekš noteikti un var tikt mainīti. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai iegādātā prece tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk;
 • saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process);
 • Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes.

10.2. Piegādes maksa un noteikumi :

 • Klientam ir iespēja preci izņemt pašam ierodoties pēc preces uz veikalu (), par ko piegādes maksa netiek piemērota;
 • Visas Latvijas teritorijā piegādes maksa ar kurjeru ir 20.00 EUR, ar Omnivu pakomātu – 5.00 EUR;
 • Ārpus Latvijas republikas robežām pēc tarifiem (kontaktējoties pa e-pastu info@landshark.lv vai mob. .+371 29 606 109.

10.3. Preču piegādes termiņš

 • Preču piegāde tiek veikta 1-3 darba dienu laikā uz klienta norādīto adresi, ja vien ir veikta apmaksa par preci un tā atrodas noliktavā Latvijā un ja vien izvēlētajai precei nav norādīts cits piegādes laiks.
 • Ja prece atrodas ražotāja noliktavā tad preces piegādes termiņš ir no 3 līdz 10 darba dienām no pasūtījuma samaksas saņemšanas brīža.
 • Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai izvēlētās preces tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk!

11. Iegādāto preču atgriešana

11.1. Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsa, forma un citi parametri var neatbilst reālam preču izmēram, formai, krāsai dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

11.2. Vēloties atgriezt preci (-es), pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, jāpievieno tas atgriežamajai precei un jāinformē par atgriešanu Pārdevēju pēc punktā noteiktās kārtības.

11.3. Atgriežot preces, Pircējam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

 • atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā, jaunā iepakojumā;
 • prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;
 • precei bojājumi vai garantijas plombu, sērijas numuru trūkums, norauti preču cenu un logo zīmes;
 • prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece;
 • atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;
 • atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi), ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);
 • aizpildīts atgriešanas dokuments (atteikuma veidlapu);
 • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi;
 • Pircējam nav tiesību atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma un atgriezt preci, ja Pircējs ir preci sabojājis vai ir būtiski mainījies tās ārējais izskats;
 • preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs. Tā būs atskaitīta no kopējās atgriežamās naudas summas, izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
 • preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā;
 • tajos gadījumos, kad prece tiek atgriezta balstoties uz 4.2. punktā noteiktajām tiesībām, Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas;
 • par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu;
 • smērvielas un aksesuāri nav atgriežamas;
 • ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā;
 • kā arī, Pircējs nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12. Garantija

12.1. Visām Niidurobot OÜ pirktajām precēm ir ražotāja garantija. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.

12.2. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

12.3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tikusi lietota tikai tai paredzētājai funkcijai.

12.4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts 12 menešu garantijas termiņš. Ja pircējs ir fiziska persona – 24 mēnešu garantija. Garantijas laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

12.5. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

12.6. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece;
 • ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
 • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā;
 • bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana, bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība, garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.

12.7. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu; vērsties Niidurobot OÜ veikalos (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);

12.8. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

13. Informācijas apmaiņa

Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot sniegto e-pasta adresi vai telefonu, bet Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kuri norādīti interneta veikala www.landshark.lv mājas lapa un sadaļā “KONTAKTI”.

14. Atbildība

14.1. Pircējs ir atbildīgs par iepirkuma groza formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircēja iepirkuma groza formā sniegta nepatiesa informācija, Pārdevējs nav atbildīgs par to un no tā izrietošajām sekām, bet ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.

14.2. Pircējs, kurš ir veic pasūtījumu interneta veikalā www.landshark.lv, ir pilnīgi atbildīgs par savām veiktajām darbībām.

14.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, par to ir atbildīgs pats Pircējs.

14.4. Pārdevējs visos iespējamajos konfliktu gadījumos ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām, uzņemoties saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam tika sniegta tāda iespēja.

14.5. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse pretējai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

15. Mārketinga aktivitātes

15.1. Pārdevējs var īstenot dažādu veidu akcijas, jebkurā laikā mainīt to noteikumus, vai atcelt tās.

15.2. Pārdevējs Pircējam var piedāvāt iespēju iegūt virtuālas naudas vienības (kuponu vai kodu) , ar kurām tiek dota iespēja norēķināties par precēm tikai interneta veikalā www.landshark.lv.

15.3. Tajos gadījumos, kad pircējs, iegādājoties preci, izmantojis virtuālās naudas vienības (kuponu vai kodu) un pēc tam izmanto šo Noteikumu 4.2. punktu un atgriež preci, šīs izmantotās virtuālas naudas vienības (kuponu un kodu) no kompensējamās summas tiek atskaitītas.

15.4. Virtuālās naudas vienības (kuponi vai kodi) uz euro nav maināmas.

16. Noslēdzošie noteikumi

16.1. Ja Pircējs nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

16.2. Ja pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

16.3. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

16.4. Attiecību konfliktiem, kuri radušies dēļ šiem Noteikumiem, piemērojama Latvijas Republikas tiesa.

16.5. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

16.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

Klients izlasījis/-usi sadaļu ” Pirkuma noteikumi” , “Piegāde”, ” Preču atgriešana” un “Distances līgums” un piekrīt minētiem noteikumiem.

Pārdevēja atrāšanās vieta un rekvizīti:

Niidurobot OÜ
Reģ.Nr. 16417558
Teeveere 3 Kuusalu alevik, Kuusalu vald Harjumaa Igaunija 74601
mob.tel.+371 29 606 109
www.landshark.lv

Sazinieties ar mums darba dienās no 09:00-18:00 un sestdienās no 09:00-14:00

Veikt pirkumus internetā iespējams katru dienu 00:00-24:00