Uzstādīšana

Katra appļaujamā teritorija ir unikāla ar savu ainavisko raksturu, esošajiem un plānotajiem apstādījumiem un izmēru. Izvēloties pareizo robotu, vadieties pēc noteikuma, ka, jo sarežģītāka ir robota darba vide (šķēršļu joslas, šauras ejas utt.), jo lielākai ir jābūt rezervei robota standarta darba platībai. Rezerve tiek plānota atbilstoši sarežģītībai: 10–50% no maksimālās platības, ko noteicis ražotājs. Pirms pirmās uzstādīšanas rūpīgi sagatavojiet pļaujamo zonu. Pārliecinieties, ka pļaujamajā zonā nav redzamu vai slēptu šķēršļu, piemēram, akmeņu, koku sakņu, zaru utt. Pļaušanas robota pļaušanas augstumu iespējams iestatīt zemāku nekā parastajiem zāles pļāvējiem, kas parasti arī tiek darīts, bet tad nepamanīti šķēršļi pļaujamajā zonā var radīt problēmas.

Mēs iesakām pārbaudīt pļaujamo zonu pāris reizes pļaušanas sezonas laikā un noteikti katru pavasari, jo augsnes virsējā kārta atrodas pastāvīgā kustībā. Jāņem vērā apstādījumu izmaiņas pļaušanas periodā, piemēram, agrā pavasarī krūmu platums ir mazāks nekā veģetācijas perioda gaitā, un tāpēc ap krūmiem ir jāatstāj pietiekami daudz vietas, lai augs varētu izplesties. Sezonas laikā nozāģējiet zarus, kas izauguši lielāki un traucē robotizētā pļāvēja darbu. Ja pļaujamajā teritorijā ir lielāki koki, pārliecinieties, ka koka stumbrs sadursmes augstumā ar robotu neveido tā saukto rampu, pa kuru robots var pārvietoties uz augšu, tādējādi sabojājot asmeņus.

Pirms uzstādīšanas ir precīzi jāieplāno visa vadu sistēma un uzlādes stacijas atrašanās vieta. Ja vēlaties pats uzstādīt zāles pļaušanas robotu, iesakām sagatavot pēc iespējas precīzāku zīmējumu, kur ir atzīmētas perimetra, virzošo vadu un šķēršļu joslu atrašanās vietas. Vēlāk zīmējumā atzīmējiet vadu savienojuma vietas, lai signāla problēmu gadījumā tos varētu viegli pārbaudīt. Visvairāk vadu savienojuma vietas ietekmē augsnes temperatūras svārstības aukstā laikā, kā arī kurmju kustība augsnē.

Apkope un remonts

Tāpat kā jebkuram kustīgam mehānismam, arī robotizētajam zāles pļāvējam ir nepieciešama regulāra apkope, kas pagarinās jūsu robotizētā zāles pļāvēja kalpošanas laiku.

Mēs kā pakalpojumu piedāvājam apkopi mūsu pļaušanas robotu klāstam gan sezonas sākumā un beigās, gan, ja nepieciešams, pļaušanas sezonā. Tas ietver tīrīšanu, akumulatoru uzlādi, asmeņu pārbaudi un, ja nepieciešams, nomaiņu, kā arī kustīgo detaļu pārbaudi. Jūs varat veikt robota asmeņu tīrīšanu un nomaiņu arī pats, taču atcerieties, ka tas jādara vismaz divas reizes sezonā.

Papildus apkopei mēs veicam nepieciešamos remontdarbus mūsu robotizētajiem zāles pļāvējiem, lai salabotu vai nomainītu visas detaļas. Savā noliktavā glabājam pietiekamu skaitu rezerves daļu, lai nodrošinātu iespējami ātru un raitu servisu.

Apkopes un remonta cena: no 65 €.

Uzglabāšana

Pirms novietošanas ziemas atpūtā robotizētais zāles pļāvējs ir rūpīgi jāiztīra, kā arī pilnībā jāuzlādē akumulators. Lai nodrošinātu pļāvēja maksimālo akumulatora kalpošanas laiku, iesakām to uzglabāt apsildāmās iekštelpās un uzlādēt arī ziemas vidū.

Piedāvājam robotizēto zāles pļāvēju uzglabāšanu ārpus sezonas, kuras laikā robots kopā ar uzlādes staciju atpūšas mūsu apsildāmajā noliktavā. Pirms uzglabāšanas mēs veicam robota pilnīgu tīrīšanu un diagnostiku, lai identificētu iespējamās problēmas. Visā uzglabāšanas laikā mēs uzturam robota akumulatoru kontrolētā stāvoklī un uzlādētu.

Regulāra un savlaicīga apkope palīdz novērst problēmu rašanos aktīvas pļaušanas laikā, kā arī pagarina robota kalpošanas laiku.

Ziemas uzglabāšanas un apkopes cena: no 120 €.

Uzziniet, kā varat pašrocīgi uzstādīt pļaušanas robotu: